Một miếng đất hình chữ nhật có chiều rông là 12,5 m. Chiều rộng bằng 5/11 chiều dài. Tính diện tích miếng đất

Question

Một miếng đất hình chữ nhật có chiều rông là 12,5 m. Chiều rộng bằng 5/11 chiều dài. Tính diện tích miếng đất

in progress 0
Daisy 5 tháng 2021-07-30T21:49:17+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T21:50:40+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Chiều dài miếng đất đó là:

      12,5: 5/11= 27,5 (m)

  Diện tích miếng đất đó là:

       12,5×27,5=343,75(m vuông)

   Vậy diện tích miếng đất là 343, 75 m vuông

  0
  2021-07-30T21:51:05+00:00

           Chiều dài của miếng đất là:

                      12,5 : 5/11 = 12,5 x 11/5 = 27,5 (m)

          Diện tích miếng đất là:

                       27,5 x 12,5 = 343,75 (m²)

                              Đáp số: 343,75 m²

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )