một miếng đất hình chữ nhật có chu vi 90 m và tirsoos của giữa 2 cạnh của nó bằng 4/5 tính diện tích của mảnh đất này

Question

một miếng đất hình chữ nhật có chu vi 90 m và tirsoos của giữa 2 cạnh của nó bằng 4/5 tính diện tích của mảnh đất này

in progress 0
Rose 1 giờ 2021-09-08T13:41:06+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T13:42:35+00:00

  Gọi 2 cạnh của hình chữ nhật là a,b (a,b€n*)

  Theo bài ta có: a+b=90

  a/4=b/5

  ADTC của TSBN ta có:

  a/4=b/5=a+b/4+5=90/9=10

  suy ra a/4=10. b/5=10

  a=10×4=40. b=10×5=50

  Diện tích của hình chữ nhật là:40×50=2000

  0
  2021-09-08T13:42:38+00:00

  Đáp án:

  2000

  Giải thích các bước giải: giải như trong hình

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )