Một nền phòng học hình chữ nhật có chu vi 32m, chiều rộng bằng 60% chiều dài. Người ta dùng loại gạch men hình vuông cạnh 20cm để lát nền (biết rằng p

Question

Một nền phòng học hình chữ nhật có chu vi 32m, chiều rộng bằng 60% chiều dài. Người ta dùng loại gạch men hình vuông cạnh 20cm để lát nền (biết rằng phần mạch vữa không đáng kể). Để lát kín nền phòng học cần số viên gạch là:

in progress 0
Melanie 6 ngày 2021-12-03T21:49:43+00:00 2 Answers 28 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T21:50:56+00:00

  Đáp án:

  1500 viên gạch

  Giải thích các bước giải:

  Đổi 60% = 3/5

  Tổng hai chiều là :

    32 : 2 = 16 ( m )

  Coi chiều rộng là 3 phần

         Chiều dài là 5 phần

   Chiều rộng là :

     16 : ( 3 + 5 ) x 3 = 6 ( m )

  Chiều dài là :

    16 – 6 = 10 ( m )

  Diện tích phòng học là :

    6 x 10 = 60 ( m² )

  Diện tích 1 viên gạch là :

    20 x 20 = 400 ( cm² ) = 0,04 m

  Để lát kín nền phòng học cần số viên gạch là:

    60 : 0,04 = 1500 ( viên )

                     Đáp số : 1500 viên gạch

  0
  2021-12-03T21:51:34+00:00

  @Chaunguyen

  Bài làm :

  Đổi 60% = $\frac{3}{5}$ 

  Tổng hai chiều là :

    32 : 2 = 16 ( m )

  Coi chiều rộng là 3 phần

         Chiều dài là 5 phần

   Chiều rộng là :

     16 : ( 3 + 5 ) x 3 = 6 ( m )

  Chiều dài là :

    16 – 6 = 10 ( m )

  Diện tích phòng học là :

    6 x 10 = 60 ( m² )

  Diện tích 1 viên gạch là :

    20 x 20 = 400 ( cm² ) = 0,04 m

  Để lát kín nền phòng học cần số viên gạch là:

    60 : 0,04 = 1500 ( viên )

                     Đáp số : 1500 viên gạch

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )