Một người đem bán gà người đó đã bán 8 con gà Tính ra người đó đã bán 1/3 số gà hỏi người đó đem bán bao nhiêu con gà

Question

Một người đem bán gà người đó đã bán 8 con gà Tính ra người đó đã bán 1/3 số gà hỏi người đó đem bán bao nhiêu con gà

in progress 0
Maria 2 tháng 2021-07-19T09:29:22+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T09:30:24+00:00

  Người đó đem bán số con gà là:

    8 x 3 =  24 (con)

      Đ/S: 24 con

  Họk tốt ~

  $#meow$

   

  0
  2021-07-19T09:31:18+00:00

  Người đó đem bán số con gà là

            8÷`1/3`=24(con gà)

                          Đs 24 con gà

   chúc bạn học tốt

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )