một người đi xe đạp , nửa quãng đường đầu có vận tốc V1=12km/h, nửa sau quãng đường có vận tốc V2 không đổi. Biết vận tốc trung bình trên cả quãng đườ

Question

một người đi xe đạp , nửa quãng đường đầu có vận tốc V1=12km/h, nửa sau quãng đường có vận tốc V2 không đổi. Biết vận tốc trung bình trên cả quãng đường là V=8km/h. Tính V2?

in progress 0
Natalia 1 năm 2021-09-04T09:08:31+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-04T09:09:45+00:00

  Đáp án:

  6km/h

  Giải thích các bước giải:

   Thời gian đi trên từng đoạn đường

  ${t_1} = \frac{{0,5s}}{{{v_1}}} = \frac{{0,5s}}{{12}};{t_2} = \frac{{0,5s}}{{{v_2}}}$

  Vận tốc 

  ${v_{tb}} = \frac{s}{{{t_1} + {t_2}}} \Rightarrow 8 = \frac{s}{{\frac{{0,5s}}{{12}} + \frac{{0,5s}}{{{v_2}}}}} \Rightarrow \frac{{0,5}}{{12}} + \frac{{0,5}}{{{v_2}}} = \frac{1}{8} \Rightarrow {v_2} = 6km/h$

  0
  2021-09-04T09:09:55+00:00

  Đáp án:

   $6$km/giờ

  Giải thích các bước giải:

  Một giờ người đi xe đạp đi được quãng đường đầu là:

  $1÷12=\dfrac{1}{12}$

  Một giờ người đi xe đạp đi được quãng đường sau là:

  $1÷v_2=\dfrac{1}{v_2}$

   Ta có:$2÷(\dfrac{1}{12}+\dfrac{1}{v_2})=8$

  $→\dfrac{1}{12}+\dfrac{1}{v_2}=2÷8$

  $→\dfrac{1}{12}+\dfrac{1}{v_2}=\dfrac{1}{4}$

  $→\dfrac{1}{v_2}=\dfrac{1}{4}-\dfrac{1}{12}$

  $→\dfrac{1}{v_2}=\dfrac{1}{6}$

  $→v_2=6 $

  Vậy vận tốc của quãng đường sau là:$6$km/giờ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )