một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc là 15km/1h lúc về người đó đi 12km/1h về lâu hơn thời gian đi là 45 phút tính quãng đường AB?????

Question

một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc là 15km/1h lúc về người đó đi 12km/1h về lâu hơn thời gian đi là 45 phút tính quãng đường AB?????

in progress 0
Peyton 2 tháng 2021-10-06T09:19:43+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T09:21:27+00:00

  Đáp án:

  45 km 

  Giải thích các bước giải:

   Gọi x là quãng đường AB ( x >0)

  45 phút = 3/4 giờ

  Theo đề bài ta có pt: 

  x/12 – x/15 = 3/4

  ⇔ 15x – 12x = 135

  ⇔ 3x = 135 

  ⇔ x = 45(n)

  Vậy quãng đường AB dài 45 km 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )