Một người đi xe máy từ A đến B hết 2 giờ và từ B về A hết 1 giờ 48 phút. Tính vận tốc của xe máy lúc đi từ A đến B, biết vận tốc lúc về lớn hơn vận tố

Question

Một người đi xe máy từ A đến B hết 2 giờ và từ B về A hết 1 giờ 48 phút. Tính vận tốc của xe máy lúc đi từ A đến B, biết vận tốc lúc về lớn hơn vận tốc lúc đi là 4km/h.
tớ quên cách trình bày rồi ạ :<

in progress 0
Autumn 3 tuần 2021-08-13T14:00:24+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T14:01:49+00:00

  Đáp án:

   là 36

  Giải thích các bước giải:

   lấy 4:[2-1.8] nhân 1.8 nhân 2 rồi chia 2

  0
  2021-08-13T14:02:09+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Đổi 1h48p=1,8h

  Gọi vận tốc của xe đi từ A-> B là x (km/h) đk; x>-4

  khi đó: vận tốc xe đi từ B ->A là x+4 (km/h)

  quãng đường xe đi từ A->B là 2x(km)

  quãng đường xe đi từ B->A là 1,8(x+4)

  Do quãng đường là như nhau nên ta có pt

  2x=1.8(x+4)

  <=> 2x=1,8x+7.2

  <=>2x-1,8x=7,2

  <=> x=36

  vậy vận tốc của xe máy đi từ A đến B là 36 km/h

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )