Một người đi xe máy từ A đến B mất 3 giờ. Lúc đi về do ngược gió nên mỗi giờ người đó đi chậm hơn 10 km so với lúc đi nên thời gian lúc về lâu hơn 1 g

Question

Một người đi xe máy từ A đến B mất 3 giờ. Lúc đi về do ngược gió nên mỗi giờ người đó đi chậm hơn 10 km so với lúc đi nên thời gian lúc về lâu hơn 1 giờ. Tính quãng đường AB.

in progress 0
Clara 1 tháng 2021-08-05T00:30:08+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T00:31:14+00:00

      Số giờ đi lúc về là :

      ` 3 + 1 = 4` ( giờ )

  Tỉ sô của thời gian lúc đi và lúc về là : `3/4` nên vận tốc lúc đi `= 4/3` vận tốc lúc về .

  Coi vận tốc lúc về là : `3` phần .

        Vận tốc lúc đi là : `4` phần .

      Vận tốc lúc về là : 

     `10 : ( 4 – 3 ) xx 3 = 30` ( km / giờ )

      Quãng đường AB dài là :

      `30 xx 4 = 120 `( km )

                  Đáp số : `120` km .

     

   

  0
  2021-08-05T00:31:20+00:00

  Đáp án:

   $120$ $km$

  Giải thích các bước giải:

  Thời gian lúc người âý đi về hết:

  $3$ $+$ $1$ $=$ $4$ (giờ).

  Trên cùng quãng, đường thời gian và vân tốc là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau. Tỉ số thời gian giữa lúc đi và lúc về là:

  $3$ $:$ $4$ $=$ $\frac{3}{4}$ 

  Vậy tỉ số vận tốc giữa lúc đi và lúc về là: $\frac{3}{4}$ 

  Ta coi vận tốc lúc đi là $4$ phần thì vân tốc lúc về là 3 phần. Ta có sơ đồ:

  Vận tốc lúc đi là:

  $10$ $:$ $($ $4$ $–$ $3$ $)$ x $4$ $=$ $40$ (km/giờ)

  Quãng đường AB là:

  $40$ x $3$ $=$ $120$ (km).

  Đáp số : $120$ $km$

  ???????????? ????????̂???? ????????????̉ ????????̛̀???? ???????????? ????????????̂́????

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )