Một người đi xe máy từ A đến B với v 45km/h rồi đi tiếp từ B đến C với v 50km/h hết tổng cộng 3h30p biết quãng đường AB dài hơn quãng đư ờng BC là 15k

Question

Một người đi xe máy từ A đến B với v 45km/h rồi đi tiếp từ B đến C với v 50km/h hết tổng cộng 3h30p biết quãng đường AB dài hơn quãng đư ờng BC là 15km tính độ dài quãng đường AB và qđ BC

in progress 0
Samantha 6 ngày 2021-12-03T12:47:59+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T12:49:16+00:00

  Đáp án:Gọi quãng đg ab là: x(km,x>0)

  thì thời gian xe máy đi từ a đến b là: x/45(h)

  Do quãng đường AB dài hơn quãng đường BC là 15km nên ta có pt: x-15(km)

  thì thời gian xe máy đi từ b đến c là:x-15/50(h)

  Do tổng cộng thời gian hết 3h30p=7/2h nên ta có pt: 

  x/45+x-15/50=7/2

  <=>x=90(thỏa mãn)

  vậy quãng đường AB 90km

  qđ BC 75km

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-12-03T12:49:31+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Gọi x là chiều dài đoạn BC

  y là chiều dài đoạn AB

  Với x;y>0 ; đơn vị km

  Thời gian mà người đi xe máy đi hết đoạn AB: y/45(h)

  Thời gian mà người đi xe máy đi hết đoạn BC : x/50 (h)

  Tổng thời gian mà người đó đi

  x/50+y/45=3,5      

  =>9x+10y=1575 (1)

  Theo đề bài

  Quãng đường AB dài hơn BC là15km

  y-x=15 (2)

  Từ 1 và 2 ta có hệ phương trình

  9x+10y=1575

  -x+y=15

  Giải hệ phương trình

  =>x=75

  y=90 

  Vậy 

  AB dài 90km

  BC dài 75km

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )