Một người đi xe máy từ A lúc 7 giờ 15 phút và đến B lúc 10 giờ. Giữa đường người đó nghỉ lại 15 phút.Vận tốc của xe máy là 36km/giờ. a.Hỏi quãng đường

Question

Một người đi xe máy từ A lúc 7 giờ 15 phút và đến B lúc 10 giờ. Giữa đường người đó nghỉ lại 15 phút.Vận tốc của xe máy là 36km/giờ.
a.Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu ki-lô-mét?
b.Lúc 14 giờ chiều,người đó về bằng ô tô với vận tốc bằng 1,5 vận tốc xe máy.Hỏi người đó về nhà lúc mấy giờ?

in progress 0
Raelynn 1 năm 2021-11-13T07:04:05+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-13T07:05:20+00:00

  Đáp án:

   a đáp án 108 km/giờ

   b đáp án 4 giờ 50 phút 

  Giải thích các bước giải:

   a, 10 giờ -7 giờ 15 phút =165 phút+15 phút =180 phút = 3 giờ

       3 nhân 36 =108 km

   b, 36 chia 1,5 =24 km/giờ

       108 km : 24km/giờ =4 giờ 50 phút 

  0
  2021-11-13T07:05:56+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a) 10 giờ – 7 giờ 15 phút = 165 phút +15 phút = 108 phút = 3 giờ

  b)108 km : 24 km | giờ = 4 giờ 50 phút

  a)108 km

  b)4 giờ 50 phút

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )