một người đi xe máy từ thành phố hồ chí minh đến biên hòa với vận tốc 50km/h, rồi từ biên hòa quay trở về thành phố hồ chí minh với vận tốc 40km/h.biế

Question

một người đi xe máy từ thành phố hồ chí minh đến biên hòa với vận tốc 50km/h, rồi từ biên hòa quay trở về thành phố hồ chí minh với vận tốc 40km/h.biết thời gian về nhiều hơn thời gian đi 15 phút. tính quãng đường từ thành phố hồ chí minh đến biên hòa

in progress 0
Daisy 2 tháng 2021-08-05T02:22:46+00:00 2 Answers 46 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T02:24:17+00:00

  Đổi : 15 phút = $\frac{1}{4}$ giờ

  Gọi độ dài quãng đường từ Tp HCM đến Biên Hòa là x (km) (x > 0)

  ⇒Thời gian người đó đi từ  Tp HCM đến Biên Hòa  là $\frac{x}{50}$ (giờ)

  Thời gian người đó đi từ Biên Hòa về Tp HCM là:  $\frac{x}{40}$ (giờ)

  thời gian về nhiều hơn thời gian đi 15 phút nên ta có pt:

        $\frac{x}{40}$ – $\frac{x}{50}$ = $\frac{1}{4}$

  ⇔ $\frac{5x}{200}$ – $\frac{4x}{200}$ = $\frac{50}{200}$ 

  ⇔5x – 4x = 50

  ⇔    x =  50 ™

  Vậy quãng đường từ thành phố hồ chí minh đến biên hòa là 50 km

  0
  2021-08-05T02:24:40+00:00

  Đổi: 15 phút = 0,25 giờ

  Gọi thời gian khi đi là: t, thời gian khi về là: t + 0,25

  Ta có:

       50t = 40(t + 0,25)

  ⇔ 50t = 40t + 10

  ⇔ 10t = 10

  ⇔  t    = 1

  Quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh đến Biên Hòa:

  1 x 50 = 50 km

  Vậy quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh đến Biên Hòa là 50 km

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )