Một người đi ô tô trên quãng đường AB dài 108km với vận tốc 45km/giờ . Người đó đến B lúc 12 giờ 15 phút . Hỏi người đó xuất phát lúc mấy giờ ?

Question

Một người đi ô tô trên quãng đường AB dài 108km với vận tốc 45km/giờ . Người đó đến B lúc 12 giờ 15 phút . Hỏi người đó xuất phát lúc mấy giờ ?

in progress 0
Audrey 22 phút 2021-09-15T08:05:46+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T08:07:42+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Thời gian đi:

   108:45=2,6h

              = 2h 36p

  ng đó xuất phát:

  12h 15p – 2h 36p=9h39p

  0
  2021-09-15T08:07:43+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   số giờ để đến `B` là : 

  ` 108 : 45 = 2,4h = 2h24p`

  người đó xuất phát là :

  ` 12h15 – 2h24p = 11h75p – 2h24p = 9h51p`

  đáp số : ` 9h15p`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )