Một người ghi lại số điện năng tiêu thụ ( tính theo kw / h ) trong một tổ dân phố gồm 20 hộ để làm hóa đơn thu tiền . Bảng số liệu người đó ghi như

Question

Một người ghi lại số điện năng tiêu thụ ( tính theo kw / h ) trong một tổ dân phố gồm 20 hộ để làm hóa đơn thu tiền . Bảng số liệu người đó ghi như sau :
75 100 85 53 40 165 85 47 80 93
72 105 38 90 36 120 94 58 86 91
Theo em bảng số liệu này có thiếu sót gì và phải lập bảng như thế nào ?

in progress 0
Valentina 2 tháng 2021-07-18T20:25:40+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-18T20:27:00+00:00

  Đáp án:

  Người đó phải lập danh sách gồm tên các chủ hộ theo 1 cột và 1 cột khác ghi lượng điện đã tiêu thụ tương ứng đối với từng hộ thì mới làm hóa đơn thu tiền cho từng hộ được. hết #ダット 

  0
  2021-07-18T20:27:37+00:00

  Giải thích các bước giải:

   Người đó phải lập danh sách gồm tên các chủ hộ theo 1 cột và 1 cột khác ghi lượng điện đã tiêu thụ tương ứng đối với từng hộ thì mới làm hóa đơn thu tiền cho từng hộ được.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )