một người làm xong 1 công việc trong 12h .sau khi làm được 6h thì có người thứ 2 đến làm cung. hai người làm xong công việc trong 1 giờ 30p .hỏi nếu n

Question

một người làm xong 1 công việc trong 12h .sau khi làm được 6h thì có người thứ 2 đến làm cung. hai người làm xong công việc trong 1 giờ 30p .hỏi nếu người thứ 2 làm một mình thì xong công việc trong bao lâu

in progress 0
Valentina 5 phút 2021-10-14T02:29:21+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-14T02:30:29+00:00

  Đổi: 1 giờ 30 phút = $\dfrac{3}{2}$ giờ

                       6 giờ = $\dfrac{1}{2}$ 12 giờ

  Trong một giờ người thứ nhất làm được là:

  1 : 12 = $\dfrac{1}{12}$ (công việc)

  Trong 1 giờ 30 phút, người thứ nhất làm được là:

  $\dfrac{1}{12}$ `×` $\dfrac{3}{2}$ = $\dfrac{1}{8}$ (công việc)

  Phân số chỉ số việc người thứ hai còn phải làm là:

  $\dfrac{1}{2}$ – $\dfrac{1}{8}$ = $\dfrac{3}{8}$ (công việc)

  Thời gian để người thứ hai làm xong công việc là:

  $\dfrac{3}{2}$ `:` $\dfrac{3}{8}$ = 4 (giờ)

    ĐS: 4 giờ

  0
  2021-10-14T02:31:01+00:00

  Đáp án:4 giờ

   

  Giải thích các bước giải:

  Ta có :Đổi: 1 giờ 30 phút = 32 giờ

                       6 giờ = 12 12 giờ

  Trong một giờ người thứ nhất làm được là:

  1 : 12 = 112 (công việc)

  Trong 1 giờ 30 phút, người thứ nhất làm được là:

  112 × 32 = 18 (công việc)

  Phân số chỉ số việc người thứ hai còn phải làm là:

  12  18 = 38 (công việc)

  Thời gian để người thứ hai làm xong công việc là:

  32  38 = 4 (giờ)

    Nhớ vote mk 5 sao nha

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )