: Một người mua 10 quả trứng gà và 5 quả trứng vịt hết tất cả 33000 đồng. Tính giá tiền mỗi quả trứng gà và mỗi quả trứng vịt, biết rằng tiền mua 5 qu

Question

: Một người mua 10 quả trứng gà và 5 quả trứng vịt hết tất cả 33000 đồng. Tính giá tiền mỗi
quả trứng gà và mỗi quả trứng vịt, biết rằng tiền mua 5 quả trứng gà nhiều hơn 2 quả trứng vịt là
7500 đồng.

in progress 0
Gabriella 1 năm 2021-10-20T03:01:48+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-20T03:03:04+00:00

  a là giá tiên quả trứng gà,b là giá tiên quả trứng vịt 

  10a+5b=33000⇒10a=33000-5b⇒a=(33000-5b):10 (1)

  5b=2b+7500⇒a=(2b+7500):5 (1)

  từ 1 và 2 

  (2b+7500):5=(33000-5b):10

  2b+7500=(33000-5b):2=16500-$\frac{5}{2}$ b

  2b+$\frac{5}{2}$ b =16500-7500

  $\frac{9}{2}$ b=9000

  b=9000×2:9=2000

  giá tiền quả trứng vịt là 2000

  giá tiên quả trứng gà là:

  (2×2000+7500):5=2300

  đáp số:….

  0
  2021-10-20T03:03:26+00:00

  Đáp án:

  Vậy giá tiền mỗi quả trứng gà là 2300 (đồng) và giá tiền mỗi quả trứng vịt là 2000 (đồng)

  Giải thích các bước giải:

  Gọi giá tiền mỗi quả trứng là g; giá tiền mỗi quả trứng vịt là v (đồng) (g, v là các số tự nhiên khác 0)

  Theo đề bài: $10*g+5*v=33000$ và $5*g-2*v=7500$

  Xét $5*g-2*v=7500:$

  $=>5*g=7500+2*v$

  $=>5*g+5*g=7500+2*v+7500+2*v$

  $=>(5+5)*g=(7500+7500)+(2*v+2*v)$

  $=>10*g=15000+(2+2)*v$

  $=>10*g=15000+4*v$

  Xét $10*g+5*v=33000:$

  Mà $10*g=15000+4*v$

  $=>15000+4*v+5*v=33000$

  $=>4*v+5*v=33000-15000$

  $=>4*v+5*v=18000$

  $=>(4+5)*v=18000$

  $=>9*v=18000$

  $=>v=18000:9$

  $=>v=2000(đồng)$

  $=>10*g=15000+4*2000$

  $=>10*g=15000+8000$

  $=>10*g=23000$

  $=>g=23000:10$

  $=>g=2300(đồng)$

  Vậy giá tiền mỗi quả trứng gà là 2300 (đồng) và giá tiền mỗi quả trứng vịt là 2000 (đồng)

  *Khá rẻ nhờ*

  *Lưu ý: Bạn cần làm quen cách làm này, nên hơi khó hiểu xíu, ko hiểu cứ hỏi

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )