một người mua 2,5kg gạo tẻ và 2,5kg gạo nếp .biết rằng giá gạo tẻ là 4600 đồng 1kg , giá gạo nếp là 7500 đồng kg . hỏi người đó mua hai loại gạo hết t

Question

một người mua 2,5kg gạo tẻ và 2,5kg gạo nếp .biết rằng giá gạo tẻ là 4600 đồng 1kg , giá gạo nếp là 7500 đồng kg . hỏi người đó mua hai loại gạo hết tất cả bao nhiêu tiền ?.

in progress 0
Piper 3 tuần 2021-08-16T16:56:29+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T16:58:06+00:00

                                 Số tiền người đó phải trả để mua gạo tẻ là:

                                               $2,5\times4600=11500$(đồng)

                                  Số tiền người đó phải trả để mua gạo nếp là:

                                              $2,5\times7500=18750$(đồng)

                                  Người đó mua hai loại gạo hết tất cả  số tiền là:

                                              $11500+18750=30250$(đồng)

                                                                             ĐS: 30250 đồng

  0
  2021-08-16T16:58:22+00:00

  Đáp án:

   28 750 đồng

  Giải thích các bước giải:

  Tổng số tiền để mua hai loại gạo với mỗi loại 1 kg là: 4000 + 7500 = 11 500(đồng)

  Số tiền người đó phải trả khi mua mỗi loại 2,5 kg gạo là: 11 500 x 2,5 = 28 750(đồng)

  Vậy người đó phải trả tất cả 28 750 đồng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )