Một người mua 2 loại hàng và phải trả tổng cộng 2,17 triệu đồng kể cả thuế giá trị gia tăng(VAT) với mức 10% đối với loại hàng t

Question

Một người mua 2 loại hàng và phải trả tổng cộng 2,17 triệu đồng kể cả thuế giá trị gia tăng(VAT) với mức 10% đối với loại hàng thứ nhất và 8% với loại hàng thứ hai .Nếu thuếVAT là 9% cho cả hai loại hàng thì người đó phải trả tổng cộng 2,18 triệu đồng.Hỏi nếu không kể thuếVAT thì người đó phải trả bao nhiêu tiền cho mỗi loại hàng

in progress 0
Amaya 1 năm 2021-09-20T14:24:29+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T14:25:41+00:00

  Giả sử giá của loại hàng thứ nhất và thứ hai không tính VAT lần lượt là x, y

  (x, y > 0, triệu đồng; x < 2,17, y < 2,17)

  Nếu áp dụng mức thuế VAT 10% đối với loại hàng thứ nhất và 8% đối với loại hàng thứ hai thì :

     + Giá mặt hàng thứ nhất tính cả thuế VAT là: x + 10%.x = x + 0,1x = 1,1x

     + Giá mặt hàng thứ hai tính cả thuế VAT là: y + 8%.y = y + 0,08y = 1,08y.

  Số tiền người đó phải trả là 2,17 triệu đồng nên ta có phương trình: 1,1x + 1,08y = 2,17   (1)

  Nếu áp dụng mức thuế VAT 9% đối với cả hai loại hàng thì :

     + Giá mặt hàng thứ nhất tính cả thuế VAT là : x + 9%.x = x + 0,09x = 1,09x

     + Giá mặt hàng thứ hai tính cả thuế VAT là : y + 9%.y = y + 0,09y = 1,09y.

  Số tiền người đó phải trả là 2,18 triệu đồng nên ta có phương trình:

  1,09x + 1,09y = 2,18  ⇔ x+ y = 2   (2)

  Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình :

  $\left \{ {{1,1x+1,08y=2,17} \atop {1,09x+1,09y=2,18}} \right.$

  => $\left \{ {{1,1x+1,08y=2,17} \atop {x+y=2}} \right.$ 

  => $\left \{ {{0,02y=0,03} \atop {x=2−y}} \right.$ => $\left \{ {{y=1,5} \atop {x=0,5 }} \right.$ (TM)

  Vậy nếu không kể thuế VAT thì người đó phải trả 0,5 triệu cho loại thứ nhất và 1,5 triệu cho loại thứ hai .

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )