Một người nhìn một vật ở đáy chậu theo phương thẳng đứng, đổ nước vào chậu, người này nhìn thấy vật gần mình thêm 5cm. Chiết suất của nước là n=4/3. T

Question

Một người nhìn một vật ở đáy chậu theo phương thẳng đứng, đổ nước vào chậu, người này nhìn thấy vật gần mình thêm 5cm. Chiết suất của nước là n=4/3. Tính chiều cao của nước đã đổ vào chậu.

in progress 0
Mary 3 tháng 2021-09-20T23:02:35+00:00 2 Answers 26 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T23:03:40+00:00

  Đáp án:

  Vậy mực nước đổ vào là 20cm

  Giải thích các bước giải:

  Áp dụng công thức lưỡng chất phẳng nước – không khí ta có:

  \[\frac{n}{d} – \frac{1}{{d’}} = 0 \Rightarrow d’ = \frac{d}{n} = \frac{d}{{\frac{4}{3}}} = \frac{3}{4}d\]

  Theo đề bài người đó nhìn thấy ảnh gần hơn 5cm nên ta có:

  \[d – d’ = 5cm \Leftrightarrow d – \frac{3}{4}d = 5 \Rightarrow d = d = 20cm\] 

  0
  2021-09-20T23:04:23+00:00

  $\frac{sini}{sinr}$  = $\frac{AH/AO}{A’H/AO}$ 

    <=>   4/3= AH/(AH-5)

  <=> AH= 20 cm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )