Một nhà chọn giống gây đột biến alen A thành alen a trên một giống cây trồng và thấy rằng thể đột biến đã bị giảm năng suất. Biết các tính trạng khác

Question

Một nhà chọn giống gây đột biến alen A thành alen a trên một giống cây trồng và thấy rằng thể đột biến đã bị giảm năng suất. Biết các tính trạng khác không thay đổi. Nhà chọn giống kết luận: Đột biến alen A thành alen a là đột biến có hại nên đã loại bỏ các thể đột biến này. Em có đồng ý với kết luận và hành động của nhà chọn giống trên không? Tại sao?

in progress 0
Faith 1 tháng 2021-11-12T14:19:31+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

    0
    2021-11-12T14:21:11+00:00

    Không đồng ý với kết luận và hành động của nhà chon giống trên vì:

    + Mặc dù trong tổ hợp gen và điều kiện môi trường nhà chọn giống thí nghiệm thì alenđột biến a là có hại (làm giảm năng suất).

    + Tuy nhiên sự biểu hiện ra kiểu hình của alen đột biến a còn phụ thuộc vào tổ hợp gen vàtùy thuộc vào điều kiện môi trường, trong tổ hợp gen và điều kiện môi trường cũ alen độtbiến là có hại nhưng khi ở tổ hợp gen mới hoặc điều kiên môi trường mới thì nó có thể lạitrở thành có lợi

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )