Một nhóm công nhân gồm 15nam và 5 nữ.Người ta muốn chọn từ nhóm ra 5 người để lập thành 1 tổ công tác sao cho phải có 1 tổ trưởng nam, 1 tổ phó nam và

Question

Một nhóm công nhân gồm 15nam và 5 nữ.Người ta muốn chọn từ nhóm ra 5 người để lập thành 1 tổ công tác sao cho phải có 1 tổ trưởng nam, 1 tổ phó nam và ít nhất 1 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách lập tổ công tác?
A.111300
B.233355
C.125777
D.112342

in progress 0
Alexandra 3 tháng 2021-09-20T15:22:58+00:00 1 Answers 40 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-20T15:24:12+00:00

    Đáp án: A.111300

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )