Một ô tô chuyển động đều với vận tốc 60 km h đuổi một xe khách cách nó 50 km biết xe khách có vận tốc là 40 km h Hỏi bao lâu sau thì ô tô đuổi kịp xe

Question

Một ô tô chuyển động đều với vận tốc 60 km h đuổi một xe khách cách nó 50 km biết xe khách có vận tốc là 40 km h Hỏi bao lâu sau thì ô tô đuổi kịp xe khách

in progress 0
Alexandra 5 tháng 2021-07-15T09:19:50+00:00 1 Answers 194 views 0

Answers ( )

  -1
  2021-07-15T09:21:06+00:00

  Đáp án:

  $t=2,5h$ 

  Giải thích các bước giải:

  Gọi $t(h)$ là thời gian mà ôtô đuổi kiệp xe khách

  Quãng đường mà ôtô đi được cho đến khi gặp xe khách là $s_1=v_1t=60t(km)$

  Quãng đường mà xe khách đi được cho đến khi bị ôtô đuổi kịp: $s_2=v_2t=40t(km)$

  Khi ôtô đuổi kịp xe khách ta có:

  $s_1-s_2=s$

  $→60t-40t=50$

  $→t=2,5h=2h30’$

  Vậy sau $2h30’$ ôtô đuổi kịp xe khách.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )