Em hãy tự nhận xét xem bản thân đã thực hiện tốt bổn phận của mình đối với cha mẹ và thầy giáo cô giáo chưa những điều em đã thực hiện tốt và còn nhữn

Photo of author

By Julia

Em hãy tự nhận xét xem bản thân đã thực hiện tốt bổn phận của mình đối với cha mẹ và thầy giáo cô giáo chưa những điều em đã thực hiện tốt và còn những điều chưa tốt Hãy tự đặt kế hoạch rèn luyện Nhằm khắc phục những điều chưa tốt đó
Em hãy dự kiến cách ứng xử của mình trong những trường hợp để xông hại thân thể sức khỏe danh dự nhân phẩm
Leave a Comment