Một ô tô đi được 60km với vận tốc 60km/giờ, tiếp đó ô tô đi được 60km với vận tốc 30km/giờ. Như vậy, thời gian ô tô đã đi cả hai đoạn đường là: A. 1,5

Question

Một ô tô đi được 60km với vận tốc 60km/giờ, tiếp đó ô tô đi được 60km với vận tốc 30km/giờ. Như vậy, thời gian ô tô đã đi cả hai đoạn đường là:
A. 1,5 giờ.
B. 2 giờ.
C. 3 giờ
D. 4 giờ.

in progress 0
Iris 1 tháng 2021-11-03T12:46:46+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-03T12:48:33+00:00

  Đáp án:

  Suy nghĩ: thời gian ô tô di lúc đầu là:

  `60 : 60 = 1 (giờ)`

  Thời gian ô tô đi lúc sau là:

  `60 : 30 = 2 (giờ)`

  Thời gian ô tô đi cả hai đoạn đường là:

  `1 + 2 = 3 (giờ)`
             Đáp án : `3 giờ `

  Khoanh vào C.` 3 giờ`

   

  0
  2021-11-03T12:48:45+00:00

  Đáp án:

   `3` giờ

  Giải thích các bước giải:

  Ô tô đi `60` km với vận tốc `60km//giờ ` trong:
  `60:60=1`(giờ)
  Ô tô đi `60` km với vận tốc `30km//giờ ` trong:
  `60:30=2`(giờ)
  Thời gian ô tô đi cả `2` đoạn đường là:
  `1+2=3`(giờ)
  Đáp số:`3` giờ
  `=>` Chọn `C.3` giờ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )