Một ô tô đi từ A đến B với 1 km /h . Lúc về ô tô đi với vận tốc lớn hơn vận tốc lúc đi là 5km/h, nên thời gian về ít hơn thời gian đi hơn 30 phút . Tí

Question

Một ô tô đi từ A đến B với 1 km /h . Lúc về ô tô đi với vận tốc lớn hơn vận tốc lúc đi là 5km/h, nên thời gian về ít hơn thời gian đi hơn 30 phút . Tính quãng đường AB

in progress 0
Ximena 2 tháng 2021-09-27T10:07:21+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T10:08:41+00:00

  Gọi thời gian đi từ A đến B là x(x>0)

  Quãng đg đi từ A đến B là:1x

  Đổi 30phuts=1/2h

  Thời gian lúc về là:.x-1/2

  Quãng đường lúc về là :5.(1/2)

  Theo bài ra ,ta có phương trình :

  1x=5.(1/2)

  các bước sau bn tự giải nhé:))

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-27T10:09:18+00:00

  Đổi 30 phút = 0,5 (h)

  Gọi độ dài đoạn AB là x (km)

  Thời gian ô tô lúc đi là: $\frac{x}{1}$=x (h) 

  Thời gian ô tô đi lúc về là: $\frac{x}{1+5}$= $\frac{x}{6}$ (h)

  thời gian về ít hơn thời gian đi hơn 30 phút nên ta có phương trình:

  x – $\frac{x}{6}$ = 0,5 <=> $\frac{5}{6}$.x = 0,5

  <=> x = 0,6 (km)

  Vậy quãng đường AB dài 0,6 km

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )