một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 54 km/giờ, cùng lúc 1 xe máy xuất phát từ C đến B với vận tốc 36 km/giờ .C cách A 90 km ,hai xe xuất phát lúc 10 g

Question

một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 54 km/giờ, cùng lúc 1 xe máy xuất phát từ C đến B với vận tốc 36 km/giờ .C cách A 90 km ,hai xe xuất phát lúc 10 giờ 9 phút. hỏi mấy giờ hai xe gặp nhau ?
HUHU MONG LÀM ĐÚNG GẦN PHẢI NỘP BÀI MÌNH VOTE CHO 5 SAO VÀ CÂU TLHN

in progress 0
Skylar 3 tuần 2021-09-07T08:26:15+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T08:27:35+00:00

  Hiệu vận tốc 2 xe là:

  54 – 36 = 18 (km/giờ)

  Thời gian 2 xe gặp nhau là:

  90 : 18 = 5 (giờ)

  Thời điểm 2 xe gặp nhau là:

  10 giờ 9 phút + 5 giờ = 15 giờ 9 phút

  ĐS: 15 giờ 9 phút

  0
  2021-09-07T08:27:49+00:00

  Hiệu vận tốc giữa 2 xe là:

  `54 – 36 = 18 ((km)/h)`

  Thời gian để 2 xe gặp nhau là:

  `90 : 18 = 5 (giờ)`

  Hai xe gặp nhau lúc:

  10 giờ 9 phút + 5 giờ = 15 giờ 9 phút

  Đáp số: 15 giờ 9 phút

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )