Một ô tô đi từ tinh A tinh B với vt 54km/h . Ô tô đi được 40P thì có 1 xe máy đi từ B đến A với vt 36km/h . Sau 1h 10p xe máy gặp ô tô . Tinh Quang đư

Question

Một ô tô đi từ tinh A tinh B với vt 54km/h . Ô tô đi được 40P thì có 1 xe máy đi từ B đến A với vt 36km/h . Sau 1h 10p xe máy gặp ô tô . Tinh Quang đường AB. Mn viết luôn cho mình cách làm bài này nhe

in progress 0
Kylie 2 tháng 2021-10-04T05:57:26+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T05:58:34+00:00

  Đổi: 40 phút = 2/3 giờ

         1 giờ 10 phút = 7/6 giờ

  Sau 40 phút, quãng đường xe ô tô đã đi được là: 54.2/3 = 36(km)

  Tổng vận tốc của cả 2 xe là: 54+36 = 90(km/h)

  Tổng quãng đường cả 2 xe đã đi được từ lúc xe máy xuất phát đến lúc gặp nhau là: 90.7/6 = 105(km)

  Quãng đường AB là: 105+36 = 141(km)

  0
  2021-10-04T05:58:56+00:00

  Đổi: `40` phút = $\dfrac{2}{3}$ giờ

         `1` giờ `10` phút `=` `1` $\dfrac{1}{6}$ giờ = $\dfrac{7}{6}$ giờ

  Tổng vận tốc hai xe là:

  `54` `+` `36` `=` `90` (km/giờ)

  Quãng đường ô tô đi được trong $\dfrac{2}{3}$ giờ là:

  `54` `×` $\dfrac{2}{3}$ `=` `36` (km)

  Quãng đường còn lại khi bớt `36` km là:

  `90` `×` $\dfrac{7}{6}$ `=` `105` (km)

  Quang đường AB là:

  `105` `+` `36` `=` `141` (km)

   ĐS: `141` km

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )