Một oto chuyển động từ A đến B. Trong nửa đoạn đường đầu, xe chuyển động với tốc độ 14m/s. Trong nửa đoạn đường sao xe chuyển động với tốc độ 16m/s. H

Question

Một oto chuyển động từ A đến B. Trong nửa đoạn đường đầu, xe chuyển động với tốc độ 14m/s. Trong nửa đoạn đường sao xe chuyển động với tốc độ 16m/s. Hỏi tốc độ Trung bình của xe trên đoạn đường AB là bao nhiêu? Giúp e vs

in progress 0
Sadie 4 ngày 2021-12-06T18:46:04+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T18:48:02+00:00

  Gọi s là chiều dài cả quãng đường

  Thời gian đi hết quãng đường đầu :t1=s/2v1

  Thời gian đi hết quãng đường còn lại :t2=s/2v2

  Tốc độ trung bình trên cả quãng đường s :

  Vtb=(2.V1.V2)/(V1+V2)=(2.14.16)/(14+16)=14,93 (m/s)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )