một oto đi đoạn đường từ a đến b lúc 6h15’dài 154km,oto đi quãng đường đầu 63km với vận tốc là 42km/h ,quãng đường còn lại đi với vận tốc 35km/h.hỏi o

Question

một oto đi đoạn đường từ a đến b lúc 6h15’dài 154km,oto đi quãng đường đầu 63km với vận tốc là 42km/h ,quãng đường còn lại đi với vận tốc 35km/h.hỏi oto đến b lúc mấy giờ và đi hết bao nhiêu thời gian

in progress 0
Jade 3 ngày 2021-12-07T01:57:12+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T01:59:05+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Ô tô đó đi 63km hết:

  63:42=1,5(giờ)

  1,5 giờ=1giờ 30 phút

  Số km còn lại của quảng đường là:

  154-63=91(km)

  Ô tô đi 91km hết:

  91:35=2,6(giờ)

  2,6 giờ =2giờ 36 phút

  Ô tô đến b lúc:

  6 giờ 15 phút+(1giờ 30 phút+2 giờ 36 phút)=10 giờ 21 phút

  0
  2021-12-07T01:59:09+00:00

  Thời gian ô tô đi quãng đường đầu là :

  63 : 42 = 1,5 (giờ)

  Quãng đường còn lại là :

  154 – 63 = 91 (km)

  Thời gian ô tô đi quãng đường còn lại là :

  91 : 35 = 2,6 (giờ)

  Số thời gian ô tô đi hết là :

  1,5 + 2,6 = 4,1 (giờ)

  4,1 giờ = 4 giờ 6 phút.

  Ô tô đến B lúc :

  6 giờ 15 phút + 4 giờ 6 phút = 10 giờ 21 phút.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )