Một ôtôddi từ A đến B với vận tộc trung bình là 50km/h lúc về ôtô đi dc vận tốc trung bình là 60km/h thời gian lúc về ít hơn thời gian đi là 30 phút h

Question

Một ôtôddi từ A đến B với vận tộc trung bình là 50km/h lúc về ôtô đi dc vận tốc trung bình là 60km/h thời gian lúc về ít hơn thời gian đi là 30 phút hỏi quang đường từ A đến B là bao nhiêu kilomet?

in progress 0
Kinsley 8 phút 2021-09-15T22:52:32+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T22:53:54+00:00

  Đáp án: `150km`

   

  Giải thích các bước giải:

   Gọi quãng đường AB là `x(x>0,km)`

  Thời gian ô tô đi từ `A->B` là `\frac{x}{50}` (giờ)

  Thời gian ô tô từ `B->A` là `\frac{x}{60}` (giờ)

  Vì thời gian về ít hơn thời gian đi `30` phút `=1/2` giờ nên ta có phương trình:

         `\frac{x}{50}-\frac{x}{60} =1/2`

  `<=> \frac{6x}{300}-\frac{5x}{300}=\frac{150}{300}`

  `<=> 6x-5x=150`

  `<=> x=150` (TM)

  Vậy quãng đường AB dài `150km`

  0
  2021-09-15T22:54:30+00:00

  Đáp án:

   `150km`

  Giải thích các bước giải:

   Gọi độ dài quãng đường `AB` là:`x(km)(a>0)`

  Vì ô tô đi từ `A` đến `B` với vận tộc trung bình là $50km/h$

  `⇒` Thời gian ô tô đi từ `A` đến `B` là:`x/50(h)`

  Mà lúc về ôtô đi với vận tốc trung bình là $60km/h$

  `⇒` Thời gian ô tô đi từ `B` trở về `A` là:`x/60(h)`

  Do: thời gian lúc về ít hơn thời gian đi là `30` phút=`1/2(h)`

  Nên ta có phương trình:

  `x/50-x/60=1/2`

  `⇔(6x)/300-(5x)/300=150/300`

  `⇔6x-5x=150`

  `⇔x=150`

  Ta có:`x=150` thỏa mãn điều kiện của ẩn.

  Vậy độ dài quãng đường `AB` là:`150km`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )