Một phân tử ADN có tỉ lệ giữa các loại nucleotit A:G = 1:7 . Nếu số liên kết hidro của gen là 4140 thì số lượng nu loại G là

Question

Một phân tử ADN có tỉ lệ giữa các loại nucleotit A:G = 1:7 . Nếu số liên kết hidro của gen là 4140 thì số lượng nu loại G là

in progress 0
Delilah 14 phút 2021-09-09T12:17:52+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T12:19:16+00:00

  Đáp án:

   1260

  Giải thích các bước giải:

  Theo bài ra ta có: G = 7A

  Số liên kết H của gen là:

  2A + 3G = 4140 ↔ 2A + 3 x 7A = 4140

  → A = 180 → G = 180 x 7 = 1260

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )