Một phép chia có số chia,thương và số dư laaf3 số chẳn liên tiếp có tổng bằng 96 và thương là số lớn nhất trong 3 số.Số bị chia lớn nhất có thể của ph

Question

Một phép chia có số chia,thương và số dư laaf3 số chẳn liên tiếp có tổng bằng 96 và thương là số lớn nhất trong 3 số.Số bị chia lớn nhất có thể của phép tính là bao nhiêu?

in progress 0
Charlie 1 tháng 2021-07-27T01:59:52+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T02:00:54+00:00

  Ba số chẵn liên tiếp có tổng bằng 96 là : 30; 32; 34

  Thương là số lớn nhất trong 3 số đó, vậy thương là : 34

  Số chia lớn nhất có thể của phép chia đó là : 32

       số bị chia là 32.

  0
  2021-07-27T02:01:05+00:00

  Ba số chẵn liên tiếp có tổng là $96$ nên số thứ hai hơn số thứ nhất $2$ đơn vị, số thứ ba hơn số thứ nhất $4$ đơn vị.

  Số thứ nhất là:

    $(96-2-4):3=30$

  Số thứ hai là:

    $30+2=32$

  Số thứ hai là:

    $30+4=34$

  Vì thương là số lớn nhất trong ba số nên thương là $34$.Do số chia phải lớn hơn số dư nên số chia là $32$, số dư là $30$.

  Số bị chia của phép chia là:

    $34\times32+30=1118$

         ĐS: $1118$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )