Một phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 8m,chiều rộng 6m,chiều cao 3,5m. A)Người ta quét vôi lại xung quanh bốn bức tường phía trong phòng h

Question

Một phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 8m,chiều rộng 6m,chiều cao 3,5m.
A)Người ta quét vôi lại xung quanh bốn bức tường phía trong phòng học.Tính diện tích cần sơn biết diện tích các cửa là 9 mét vuông
B)Theo tiêu chuẩn quy định mỗi,mỗi học sinh trong lớp cần có đủ 4,5 mét khối không khí.Hỏi với kích thước như vậy,phòng học đó có đủ têu chuẩn cho 35 học sinh và 1 giáo viên hay không?Vì sao?

in progress 0
Remi 1 tuần 2021-09-02T12:49:12+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T12:50:47+00:00

                Bài giải

  a) Diện tích xung quanh phòng học là :

   ( 8 + 6 ) x 2 x 3,5 = 98 ( m² )

  Diện tích đáy phòng là :

  8 x 6 = 48 ( m² )

  Diện tích cần sơn là :

  98 + 48 – 9 = 137 ( m² )

  b)Thể tích của phòng học hình hộp chữ nhật là :

  8 x 6 x 3,5 = 168 ( m³ )

  Thể tích phòng học tiêu chuẩn cần cho lớp có 35 học sinh là:

  4,5 x 35 = 157,5 ( m³ )

  Do thể tích phòng học nhỏ hơn thể tích phòng tiêu chuẩn dành cho 35 học sinh

  154 m³ < 157,5 m³ nên với kích thước như vậy thì phòng học không đủ tiêu chuẩn quy định.

                                      Đáp số : a) 137 m²

                                                    b)Không đủ tiêu chuẩn theo quy định.

  Chúc em học tốt !

  0
  2021-09-02T12:51:00+00:00

  Đáp án:

  a) Diện tích cần quét sơn là `89m^2`

  b) Phòng học đó có đủ tiêu chuẩn.

  Giải thích các bước giải:

  a)

  Diện tích 4 bức tường phòng học là:

       `(8+6)xx2xx3,5=98(m^2)`

  Diện tích cần quét sơn là:

       `98-9=89(m^2)`

  b)

  Thế tích phòng học là:

       `8xx6xx3,5=168(m^3)`

  Số mét khối không khí mà 35 học sinh và 1 giáo viên dùng là:

       `4,5xx(35+1)=162(m^3)`

  Vì `168m^3>162m^3` nên phòng học đó có đủ tiêu chuẩn.

            Đáp số: `89m^2;` đủ tiêu chuẩn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )