Một phòng họp ng ta chia số ghế thành từng hàng. Nếu mỗi hàng bớt 6 ghế thì xếp đc thêm 5 hàng,mỗi hàng bớt 10 ghế thì xếp thêm đc 10 hàng nữa. Hỏi ph

Question

Một phòng họp ng ta chia số ghế thành từng hàng. Nếu mỗi hàng bớt 6 ghế thì xếp đc thêm 5 hàng,mỗi hàng bớt 10 ghế thì xếp thêm đc 10 hàng nữa. Hỏi phòng họp có bao nhiêu ghế? Giúp mình vs ạ,mình cám ơn nha!!!!

in progress 0
Lydia 2 tháng 2021-10-09T00:44:24+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T00:46:23+00:00

  Gọi số hàng ghế là $x$(hàng) và số ghế mỗi hàng là $y$(ghế)

  Khi đó, số ghế ban đầu là $xy$(ghế)

  Lại có nếu mỗi hàng bớt 6 ghế thì xếp đc thêm 5 hàng và số ghế ko đổi nên

  $(x+5)(y-6) = xy$

  $<-> 5y – 6x = 30$

  Mặc khác, nếu mỗi hàng bớt 10 ghế thì xếp thêm đc 10 hàng nữa mà số ghế ko đổi nên

  $(x+10)(y-10) = xy$

  $<-> 10y – 10x = 100$

  $<-> y – x = 10$

  Vậy ta có hệ

  $\begin{cases} 5y – 6x = 30\\ y – x = 10 \end{cases}$

  Vậy $x = 20, y = 30$. Do đó số ghế là

  $xy = 20.30 = 600$

  Vậy có $600$ ghế.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )