Một quần thể ở tực vật lưỡng bội alen A quy định thân trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Ở thế hệ xuất phát P gồm 25% thân cao 75% thân

Question

Một quần thể ở tực vật lưỡng bội alen A quy định thân trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Ở thế hệ xuất phát P gồm 25% thân cao 75% thân tháp. Khi P tự thụ qua 2 thế hệ thì dc ở F2 cây thân cao chiếm tỉ lệ 17,5%. Theo lí thuyết tổng số cây thân cao ở P thuần chủng là
A 5%
B 25%
C 20%
D 12,5%
Em thấy trên mạng người ta có cái công thức j mà 0,825- 0,75= Aa× (1-1/4)÷2 ý ạ
Ai có thể giải thích giúp em cái đó dc k ạ!!!!

in progress 0
Reagan 3 tháng 2021-09-09T10:40:07+00:00 1 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T10:41:20+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  P: Gọi cấu trúc ban đầu của quần thể là xAA : yAa : 0,75aa, x + y = 0,25

  Khi P tự thụ phấn liên tiếp qua 2 thế hệ thì tỉ lệ cây thân thấp = 0,75 + (1-(1/2)^2/2).y = 0,825 → y = 0,2

  Vì x + y = 0,25 → x = 0,25 – 0,2 = 0,05

  Theo lí thuyết, trong tổng số cây thân cao ở (P), cây thuần chủng chiếm tỉ lệ: 0,05 : 0,25 = 20% → chọn đáp án C

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )