Một quyển sách dày 36 trang. Ngày đầu An đọc được số trang sách. Ngày thứ hai An đọc tiếp 50% số trang sách còn lại. Hỏi An còn bao nhiêu trang sách

Question

Một quyển sách dày 36 trang. Ngày đầu An đọc được số trang sách. Ngày thứ hai An đọc tiếp 50% số trang sách còn lại. Hỏi An còn bao nhiêu trang sách chưa đọc?
( đặt cho vui ) ai chả lời cũng đc

in progress 0
Camila 1 năm 2021-08-28T19:49:40+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T19:51:03+00:00

               Bài giải 

  Ngày đầu An đọc được là : 

       36 .  $\frac{4}{9}$ = 16 ( trang sách )

  Ngày thứ hai An đọc được là :

       (36-16) . 50% = 10 ( trang sách )

  Số trrang sách còn lại An chưa đọc là :

       36 – 16 – 10 = 10 ( trang sách )

               Đáp số : 10 trang sách .

  CHO MÌNH XIN CTLHN NHA.

  MÌNH CẢM ƠN TRƯỚC

  9 trang

   

  0
  2021-08-28T19:51:10+00:00

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )