Một tấm bìa hình chữ nhật có chu vi là 11/5m , chiều rộng là 1/2 m . Tính diện tích của tấm bìa đó.

Question

Một tấm bìa hình chữ nhật có chu vi là 11/5m , chiều rộng là 1/2 m . Tính diện tích của tấm bìa đó.

in progress 0
Rose 2 tháng 2021-10-05T03:41:56+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T03:43:35+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Nửa chu vi tấm bia đó là:

           11/5: 2 = 11/10 ( m) 

  Chiều dài tấm bìa đó là :

            11/10 – 1/2 = 3/5 ( m) 

  Diện tích tấm bìa đó là:

             3/5 x 1/2 = 3/10 ( m vuông) 

                     Đáp số: 3/10 m vuông

  0
  2021-10-05T03:43:44+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Nửa chu vi hình chữ nhật đó là:

  11/5 : 2 = 11/10 ( m )

  Chiều dài hình chữ nhật đó là:

  11/10 – 1/2 = 3/5 ( m )

  Diện tích của tấm bìa đó là:

  3/5 × 1/2 = 3/10 ( m )

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )