Một Tảng đá lớn có thể tích 3 đề xi mét khối, khối lượng riêng của đấ 2600 kg/m3. Hỏi a.nếu ý nghĩa khối lượng riêng của đá B. Trọng lượng riêng của

Question

Một Tảng đá lớn có thể tích 3 đề xi mét khối, khối lượng riêng của đấ 2600 kg/m3. Hỏi
a.nếu ý nghĩa khối lượng riêng của đá
B. Trọng lượng riêng của tảng đá là bao nhiêu
C. Khối lượng và trọng lượng tảng đá là bao nhiêu

in progress 0
Peyton 1 tháng 2021-08-17T07:06:41+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T07:08:12+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  $3dm^3=3.10^{-3}m^3$

  a) Ý nghĩa: Trong $1m^3$ đá có khối lượng là $2600kg$

  b) Trọng lượng riêng tảng đá:

  $d=10.D=10.2600=26000(N/m^3)$

  c) Khối lượng tảng đá:

  $m=D.V=2600.3.10^{-3}=7,8(kg)$

  Trọng lượng tảng đá:

  $P=10.m=10.7,8=78(N)$

  0
  2021-08-17T07:08:39+00:00

  Lời giải

  a) Khối lượng riêng của đá là khối lượng của một mét khối đá.

  b) Trọng lượng riêng của tảng đá là:

         `d=10.D=10.2600 = 26000`  ${(N/m^3)}$

  c) Đổi: `3dm^3=0,003m^3`

   Khối lượng của tảng đá là:

        `D=m/V⇒m=D.V=2600.0,003=7,8    (kg)`

   Trọng lượng của tảng đá là:

      ` P=10.m⇒P=10.7,8=78   (N)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )