Một tế bào của người đang ở kì giữa của quá trình phân bào ,có 2n = 46 NST kép. hỏi trong tế bào đó có bao nhiêu cromatide và tâm động?

Question

Một tế bào của người đang ở kì giữa của quá trình phân bào ,có 2n = 46 NST kép. hỏi trong tế bào đó có bao nhiêu cromatide và tâm động?

in progress 0
Melanie 1 năm 2021-09-02T09:35:58+00:00 2 Answers 37 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T09:37:06+00:00

  Một tế bào của người đang ở kì giữa của quá trình phân bào 2n = 46 có 92 cromatide và 46 tâm động

   

  0
  2021-09-02T09:37:37+00:00

  Mỗi NST kép gồm 1 tâm động và 2 cromatit.

  Vậy 46 NST kép sẽ có 92 cromatit và 46 tâm động.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )