Một tế bào sinh dục sơ khai của ruồi giấm tiến hành nguyên phân liên tiếp một số lần tạo ra số tế bào mới ở thế hệ cuối cùng có 512 NST ở trạng thái c

Question

Một tế bào sinh dục sơ khai của ruồi giấm tiến hành nguyên phân liên tiếp một số lần tạo ra số tế bào mới ở thế hệ cuối cùng có 512 NST ở trạng thái chưa nhân đôi .
1 hãy xác định số đợt phân bào của tế bào sinh dục nói trên
2 các tế bào mới được tạo thành nói trên đều trở thành tế bào sinh trứng
a, khi TB sinh trứng giảm phân thì lấy nguyên liệu từ môi trường nội bào tạo ra bao nhiêu NST đơn
b quá trình giảm phân trên hoàn thành thì tạo ra đc bao nhiêu trứng và tổng số NST trong các tế bào trứng là bao nhiêu
c, Biết hiệu suất thụ tinh của trứng là 25% và mỗi trứng thụ tinh cần 1 triệu tinh trùng tham gia.Hãy xác định số tinh trùng tham gia thụ tinh cho 25% số trứng nói trên

in progress 0
Katherine 1 năm 2021-10-26T19:10:58+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-26T19:12:06+00:00

  Đáp án:

  1.

  – Ở ruồi giấm bộ NST lưỡng bội là 2n = 8

  – Gọi k là số lần nguyên phân của tế bào

  – Theo đề bài, ta có:

  $2^{k}$ x 8 = 512

  ⇒ $2^{k}$ = 64

  ⇒ k = 6

  ⇒ Tế bào đã nguyên phân 6 lần 

  2.

  a.

  – Khi tế bào sinh trứng giảm phân thì lấy nguyên liệu từ môi trường nội bào tạo ra số NST đơn là:

  64 × 2n = 64 × 8 = 512 NST đơn

  b.

  – Quá trình giảm phân tạo ra 64 trứng và số nhiễm sắc thể trong trứng là:

  64 × n = 64 × 4 = 256 nhiễm sắc thể

  c.

  – Số trứng tham gia thụ tinh là:

  64 × 25% = 16 trứng

  – Số tinh trùng tham gia thụ tinh là: 

  16 × 1000000 =16000000 tinh trùng

   

  0
  2021-10-26T19:12:12+00:00

  1, Số tế bào tạo ra:

  512:8=64 tế bào =$2^{6}$ 

  => 6 lần nguyên phân

  2,

  a, Khi TB sinh trứng giảm phân thì lấy nguyên liệu từ môi trường nội bào tạo ra số NST đơn:

  64×2n=64×8=512 nhiễm sắc thể

  b, Quá trình giảm phân tạo ra 64 trứng và số nhiễm sắc thể trong trứng: 64×n=64×4=256 nhiễm sắc thể

  c, Số trứng tham gia thụ tinh: 64×25%=16 trứng

  Số tinh trùng tham gia thụ tinh: 16×1 triệu=16 triệu

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )