Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 80m chiều rộng bằng 3/4 chiều dài a) Tính diện tích thửa ruộng đó b) Biết rằng trên thửa ruộng đó cứ 100m2

Question

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 80m chiều rộng bằng 3/4 chiều dài
a) Tính diện tích thửa ruộng đó
b) Biết rằng trên thửa ruộng đó cứ 100m2 thu hoạch được 50 kg thóc . Hỏi cả thửa ruộng người ta thu được bn tạ thóc

in progress 0
Jade 6 ngày 2021-12-03T21:39:26+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T21:40:45+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a) chiều rộng của thửa ruộng là :

           80 x 3/4= 60(m)

    dienj tích thửa ruộng là :

             80 x 60=4800(m2)

  b) cả thửa ruộng thu được số tạ thóc là:

           4800 : 100 x 50 = 2400(kg) = 24 tạ thóc

                              đ/s: a) 4800 m2

                                     b) 24 tạ thóc

   

  0
  2021-12-03T21:41:06+00:00

  chiều rộng hcn là: 80 x 3/4=60(m)                                                                                              a) Diện tích thửa ruộng đó là: 80 x 60=4800(m²)                                                         b)Thu hoạch được số lần là  là:4800:10=48(lần)                                                             Thu hoạch được số kg thóc là: 50 x 48=2400(kg)=24(tạ)                                        Đáp số: a) 4800m²         b)24 tạ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )