Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài gấp rưỡi chiều rộng . Nếu tăng chiều dài 4m thì diện tích thửa đất sẽ tăng thêm là 312 m2 .Hỏi diện tích thử

Question

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài gấp rưỡi chiều rộng . Nếu tăng chiều dài 4m thì diện tích thửa đất sẽ tăng thêm là 312 m2 .Hỏi diện tích thửa đất sau khi mở rộng là bao nhiêu héc-ta ?

in progress 0
Audrey 2 tháng 2021-07-27T02:15:49+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T02:16:56+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Ta có diện tích ô vuông ở góc dưới bên phải là:

                        4 x 4 =16m2

      Gọi diện tích tăng thêm là: 4CD+4CR+16

                     4CD+4CR+16=312m2

               ->   4CD+4CR = 296cm2

              <=>   4(CD+CR)=296m2

              <=>   CD+CR=74m

   Ta có tỉ số giữa chiều dài và chiều rộng là 3/2

    Độ dài chiều dài thửa đất là:

                 74:(3+2)x3=44,4 m

    Độ dài chiều rộng thửa đất là:

                75-45=30m

    Diện tích thửa đất ban đầu là:

                 45 x 30 =1350m2

     Diện tích thửa đất sau khi đã mở rộng là:

                 1350+316=1666m2

                                đ/s: 1666m2

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )