một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 72m,đáy bé bằng 75% đáy lớn,chiều cao là 45m.Biết cứ 100 mét vuông thu được 60 kg thóc,Hỏi thửa ruộng đó thu hoạc

Question

một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 72m,đáy bé bằng 75% đáy lớn,chiều cao là 45m.Biết cứ 100 mét vuông thu được 60 kg thóc,Hỏi thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

in progress 0
Jasmine 3 tháng 2021-09-01T06:01:15+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-01T06:02:26+00:00

  Đáp án:

  `17,01` tạ 

  Giải thích các bước giải:

  Đáy bé của thửa ruộng là:
  `72xx75%=54(m)`
  Diện tích thửa ruộng là:
  `(72+54)xx45:2=2835(m^2)`
  Trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được số tạ thóc là:
  `2835:100xx60=1701(kg)`
  Đổi `1701kg=17,01` tạ
  Đáp số:`17,01` tạ

  0
  2021-09-01T06:02:40+00:00

  Xin câu trả lời hay nhất nhé bạn!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )