Một tốp thợ mộc 8 người trong 6 ngày đã đóng được 120 bộ bàn ghế. Hỏi tốp thợ gồm 12 người đóng xong 150 bộ bàn ghế cùng loại trong thời gian bao lâu?

Question

Một tốp thợ mộc 8 người trong 6 ngày đã đóng được 120 bộ bàn ghế. Hỏi tốp thợ gồm 12 người đóng xong 150 bộ bàn ghế cùng loại trong thời gian bao lâu? Biết sức làm như nhau.

in progress 0
Emery 1 năm 2021-08-22T21:55:56+00:00 2 Answers 29 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T21:57:11+00:00

  Đáp án:

  8 thợ mộc trong 1 ngày làm được : 120 : 6 = 20 (bộ bàn ghế)

  Do sức làm mỗi thợ như nhau nên 12 thợ làm trong 1 ngày được : 12 : 8 x 20 =30 (bộ bàn ghế)

  Vậy thời gian để tốp thợ gồm 12 người đóng xong 150 bộ bàn ghế là : 150 : 30 = 5 (ngày)

   

  0
  2021-08-22T21:57:18+00:00

  Lời giải:

  Một ngày 8 người đóng được số bộ bàn ghế là:

  120 : 6 = 20 (bộ)

  Một người đóng trong 1 ngày được số bộ bàn ghế là:

  20 : 8 = 2,5 (bộ)

  12 người đóng trong 1 ngày được số bộ bàn ghế là:

  2,5 x 12 = 30 (bộ)

  12 người đóng xong 150 bộ bàn ghế cùng loại trong thời gian là:

  150 : 30 = 5 (ngày)

                     Đáp số: 5 ngày

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )