Một trang trại có tổng số gà mái và gà trống là 9000 con .Biết 4 lần số gà trống = 5 lần số gà mái . Tính số gà mỗi loại? Trả lời giúp mình với nh

Question

Một trang trại có tổng số gà mái và gà trống là 9000 con .Biết 4 lần số gà trống = 5 lần số gà mái . Tính số gà mỗi loại? Trả lời giúp mình với nhé,mình cảm ơn!

in progress 0
Ayla 3 tuần 2021-07-06T10:05:57+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-06T10:07:00+00:00

                                                giải
               ta coi số gà trống là 4 phần bằng nhau thì gà mái là 5 phần như thế
                               tổng số phần bằng nhau là:
                                          4+5=9 (phần)
                                      số gà trống là:
                                        9000 : 9 x 4=4000 (con)
                                      số gà mái là:
                                           9000 – 4000=5000 (con)
                                                   đáp số:trống:4000 con gà
                                                                 mái:5000 con gà

  0
  2021-07-06T10:07:10+00:00

  Theo bài ra, `4` lần số gà trống bằng `5` lần số gà mái nên tỉ số giữa số gà trống và số gà mái là:

  `5 : 4 = 5/4`

  Tổng số phần bằng nhau là:

  `5 + 4 = 9` (phần)

  Số gà trống là:

  `9000 : 9 × 5 = 5000` (con)

  Số gà mái là:

  `9000 – 5000 = 4000` (con)

  Đáp số: `5000` con gà trống và `4000` con gà mái.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )