Một trường trung học cơ sở có 1800 học sinh số học sinh khối 6 bằng 25% học sinh toàn trường học sinh khối 7 bằng 3/10 học sinh toàn trường a,tính h

Question

Một trường trung học cơ sở có 1800 học sinh số học sinh khối 6 bằng 25% học sinh toàn trường học sinh khối 7 bằng 3/10 học sinh toàn trường
a,tính học sinh khối lớp 6 lớp 7
b, Tính tỉ số phần trăm tổng khối lớp 8,9 so với toàn trường
c, biết số học sinh khối 7 bằng 6/5 học sinh khối 8 tính học sinh khối lớp 8 9

in progress 0
Adalynn 4 tuần 2021-08-18T23:03:37+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T23:05:04+00:00

  a) Số HS khối 6 là:

  1800 : 100 x 25 = 450 (HS)

  Số HS khối 7 là:

  1800 x  = 540 (HS)

  b) Tổng số HS của khối 8 và khối 9 là:

  1800 – (450 + 540) = 810 (HS)

  Tỉ số phần trăm của HS khối 8 và 9 so với số HS trường là:

  810 : 1800 = 0,45 = 45%

  c) Số HS khối 8 là:

  540 x= 648 (HS)

  Số HS khối 9 là:

  810 – 648 = 162 (HS)

   Đ/S:…..

  0
  2021-08-18T23:05:24+00:00

  Đáp án:

   a,Khối 6 có số học sinh là: `

  `1800 x 25% =450`(học sinh)

     Khối 7 có số học sinh là:

  ` 1800 x 3/10=540`(học sinh)

  b, Tổng số học sinh khối 8+9 là:

  `1800 – 450 – 540=810` (học sinh)

  Tỉ số phần trăm tổng khối lớp 8,9 so với toàn trường là:

  `(810 : 1800 x 100)%=45%`

  c, Khối 8 có số học sinh là:

  ` 540 : 6/5=450`(học sinh)

   Khối 9 có số học sinh là:

  ` 810 – 450 = 360`(học sinh)

  Đáp số :a , Khối 6: 450 học sinh

                   Khối 7: 540 học sinh

                 b, 45%

                 c, Khối 8: 450 học sinh

                     Khối 9: 360 học sinh

  XIN HAY NHẤT NHA

  anhchangtienganh

               

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )