một xưởng mộc làm bàn ghế cho một trường học sinh. Mỗi ngày xưởng dự định làm 10 bộ. Sau khi làm 4 ngày, do cải tiến kĩ thuật,mỗi ngày xưởng làm thêm

Question

một xưởng mộc làm bàn ghế cho một trường học sinh. Mỗi ngày xưởng dự định làm 10 bộ. Sau khi làm 4 ngày, do cải tiến kĩ thuật,mỗi ngày xưởng làm thêm được 6 bộ bàn ghế nên đã hoàn thành trước kế hoạch 3 ngày.hỏi xưởng mộc phải làm bao nhiêu bộ bàn ghế theo hợp đồng

in progress 0
Josephine 3 tháng 2021-08-30T21:30:51+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T21:31:59+00:00

  Đáp án:

  79 (bộ bàn ghế)

  Giải thích các bước giải:

   4 ngày đầu tiên xưởng đó lm đc là :

          4.10= 40 (bộ bàn ghế) 

   Do 3 ngày cuối xưởng đó cải tiến mỗi ngày đc thêm 3 bộ 

  ⇒ 1 ngày xưởng đó lm đc số sản phẩm là:     

          10 + 3 = 13 (bộ bàn ghế) 

    3 ngày cuối xưởng đó sản xuất đc là :

           13.3 = 39 (bộ bàn ghế)

  Xưởng mộc phải làm bao nhiêu bộ bàn ghế theo hợp đồng là :

           40 + 39 = 79 (bộ bàn ghế)  

       ~Chú́c bạn học tốt ~

                    Xin câu trả lời hay nhất nha

  0
  2021-08-30T21:32:19+00:00

  Đáp án: 79 bộ nha

  _chúc bạn học tốt_

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )