Một vận động viên đua xe đạp đã thực hiện cuộc đua vượt đèo vs kết quả như sau . Quảng đường từ A đến B 45km trong 2h15’. Quảng đường từ B đến c 30km

Question

Một vận động viên đua xe đạp đã thực hiện cuộc đua vượt đèo vs kết quả như sau . Quảng đường từ A đến B 45km trong 2h15’. Quảng đường từ B đến c 30km trong 24 phút . Quảng đường từC đến D 10km trong 1/4 giờ. Hãy tính vận tốc trung bình trên mỗi quãng đường. Vận tốc trung bình trên cả quảng đường

in progress 0
Arya 4 ngày 2021-12-05T07:26:26+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

    0
    2021-12-05T07:28:01+00:00

    Đáp án:

    Vận tốc trung bình trong cả đoạn đường là:

    $V_{tb}=\frac{45+30+10}{2\frac{1}{4}+\frac{24}{60}+\frac{1}{4}}\approx 29,3km/h$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )