Một vận động viên đua xe đạp đi chặng đầu 100km hết 2 giờ 30 phút, đi chặng đường sau 40 km hết 1,25 giờ. Hỏi vận tốc ở chặng đua nào của vận động viê

Question

Một vận động viên đua xe đạp đi chặng đầu 100km hết 2 giờ 30 phút, đi chặng đường sau 40 km hết 1,25 giờ. Hỏi vận tốc ở chặng đua nào của vận động viên đó lớn hơn ?

in progress 0
Mary 3 tháng 2021-09-11T16:56:48+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T16:57:50+00:00

  Đáp án:

  Vận tốc ở chặng đua đầu của vận động viên đó lớn hơn

  Giải thích các bước giải:

   Đổi: 2 giờ 30 phút = 2,5 giờ

  Vận tốc ở chặng đua đầu là: 

  100 : 2,5 = 40 ( km/ giờ )

  Vận tốc ở chặng đua sau là: 

  40 : 1,25 = 32 ( km/ giờ )

  Vậy vận tốc ở chặng đua đầu của vận động viên đó lớn hơn

  0
  2021-09-11T16:58:42+00:00

  Đáp án:

  vận tốc ở chặng đua đầu của vận động viên đó lớn hơn.

  Giải thích các bước giải:

   Đổi `2` giờ `30` phút `=2,5` giờ.

  Vận tốc của vận động viên ở chặng đầu là:

  `100:2,5=40` (km/ giờ)

  Vận tốc của vận động viên ở chặng sau là:

  `40:1,25=32` (km/ giờ)

  Ta có: `32>40` nên vận tốc ở chặng đua đầu của vận động viên đó lớn hơn.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )