một vật có khối lượng 10g được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 4m/s từ độ cao 1,4m so với mặt đất .bỏ qua sức cản của không khí .cho g=10m/s.trong

Question

một vật có khối lượng 10g được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 4m/s từ độ cao 1,4m so với mặt đất .bỏ qua sức cản của không khí .cho g=10m/s.trong hệ quy chiếu gắn với mặt đất ,xác định:a)động năng,thế năng và cơ năng của vật tại lúc ném vật,b)tính độ cao của vật ở vị trí có thế năng bằng động năng

in progress 0
Caroline 1 năm 2021-09-11T16:18:50+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T16:20:27+00:00

  a. Động năng, thế năng, cơ năng lúc ném:

  $Wđ=\frac{1}{2}mv^2=\frac{1}{2}.0,01.4^2=0,08J$

  $Wt=mgh=0,01.10.1,4=0,14J$

  $W=Wđ+Wt=0,08+0,14=0,22J$

  b. Bảo toàn cơ năng:

  $W=W’=Wđ’+Wt’=2Wt’=2mgh’$

  $\Leftrightarrow 0,22=2.0,01.10.h’$

  $\Rightarrow h’=1,1m$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )