một vật dao động điều hòa trên trục ox với vị trí cân bằng o và chu kì T tại thời điểm t và t+ T/6 vật có li độ tương ứng là 5 cm và 6 cm .biên độ dao

Question

một vật dao động điều hòa trên trục ox với vị trí cân bằng o và chu kì T tại thời điểm t và t+ T/6 vật có li độ tương ứng là 5 cm và 6 cm .biên độ dao động của vật là

in progress 0
Emery 3 tháng 2021-09-06T17:30:39+00:00 1 Answers 34 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T17:32:01+00:00

  Đáp án:

  \(A = 6,429cm\)

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  \(\begin{array}{l}
  5 = A\cos \varphi \\
  6 = A\cos \left( {\varphi  + \dfrac{\pi }{3}} \right)\\
   \Rightarrow \varphi  = 5,603rad\\
   \Rightarrow A = 6,429cm
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )